ಬರೀ???? 4 ರಿಂದ 9 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 & 3 Layer ಲಾಂಗ್ ಹಾರಗಳು???? Light Weight Wax Mala Collections????||

  Sai Shwetha Vlogs
20   1.3K  

Hello, Welcome to my channel Sai Shwetha Vlog #layerwaxmala #longharam #lightweightgoldjewellery #goldjewellery #goldjewellerydesigns #longnecklace #gold #share #subscribe #like #viral #viralvideo 1st one long hara/wax mala jewellery shop det


ಬರೀ???? 4 ರಿಂದ 9 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 & 3 Layer ಲಾಂಗ್ ಹಾರಗಳು???? Light Weight Wax Mala Collections????||
Ouverture de session Pour laisser un commentaire